China Ammonium Metavanadate Operating Rate And Output In July 2020

Region Company Furnace model Monthly Capacity Running furnace Monthly Output (ton)
Hunan Hunan Yuanling Changqing Co., Ltd Horizontal kiln(9)

180

1

50

Huaihua Heshen Vanadium Industry Horizontal kiln(3)

150

0

0

Yiyang Hongji Mining Horizontal kiln

150

0

0

Hunan Huaihua Youxing Mining Co., Ltd Reaction kettle(2)

180

0

0

Zhongye Xiangxi Mining Co., Ltd Horizontal kiln(2)

60

0

0

Hunan Chuangda Vanadium Tungsten Co., Ltd Horizontal kiln

300

1

90

Hunan Huarong Silicon Industry Co., Ltd Horizontal kiln(5)

300

0

0

Hunan Hanrui New Materials Technology Co., Ltd.

Horizontal kiln

100

0

0

Hubei Shangnan Tiantai Mining Co., Ltd Horizontal kiln

80

0

0

Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd Horizontal kiln

50

0

0

Xianning Honghui Chemical Co., Ltd Horizontal kiln(9)

50

0

0

Hubei Xinwang Chemical Plant Co., Ltd Horizontal kiln3

40

1

10

Jianping Wangshi Sintering Co., Ltd Horizontal kiln(2)

80

0

0

Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd Piled kiln

100

0

0

Hubei Yunxi Longchang Vanadium Co., Ltd Shaft Kiln(4)

85

0

0

Hubei Chongyang Shaping Vanadium Factory

Horizontal kiln

100

0

0

Gansu and SIchuan Danjiangkou Hengchang Fine Chemical Factory Rotary kiln(1)

30

0

0

Xichang Heli Tuoxin Vanadium Titanium Co., Ltd Horizontal kiln

100

0

0

Guanghan Linyuan Metal Materials Co., Ltd Rotary kiln

100

1

90

Guanghan Tianjiu Metal Materials Co., Ltd Rotary kiln

150

0

0

Guanghan Hengyuan Metallurgy Chemistry Co., Ltd Rotary kiln(5)

150

0

0

Guanghan Chuanhan Metallurgical Burden Co., Ltd Rotary kiln(1)

15

1

70

Huihong Minging Development Co., Ltd Horizontal kiln(10)

100

0

0

Shengchuan Vanadium Industry Co., Ltd Horizontal kiln(4)

150

0

0

Henan Huyanglin Vanadium Industry Co., Ltd Horizontal kiln

20

0

0

Nanyang Wolong Jinfeng Alloy Materials Co., Ltd Horizontal kiln

60

0

0

Nanyang Handing Vanadium Co., Ltd Horizontal kiln

100

1

10

Yugang Furnace Burden Co., Ltd Catalyzer

50

1

10

Henan Luoyang Vanadium Horizontal kiln

50

0

0

Neixiang Wanxin Chemical Metallurgy Co., Ltd

Rotary kiln

100

1

60

Neixiang Santai Mining Development Co., Ltd

Rotary kiln

120

1

70

Others Shandong Aluminum Industry Co., Ltd

Rotary kiln

60

1

40

Dalian Dongtai Resource Regeneration Co., Ltd

Rotary kiln

200

2

60

Shaanxi Shangnan Haodi Group

Rotary kiln

200

1

20

Hebei Xinrui Renewable Resources Utilization Co., Ltd Catalyzer

120

0

0

Shaanxi Huayuan Mining Co., Ltd Strong acid furnace

150

0

0

Pingxiang Boxin Mining Co., Ltd Horizontal kiln(2)

50

1

30

Jiangxi Jinyi Chemical Co., Ltd

Rotary kiln

100

0

0

Shaanxi Zhongvanadium New Materials Technology Co., Ltd

Rotary kiln

50

0

0

Jiangxi Hongsheng Vanadium Co., Ltd Horizontal kiln

30

0

0

Luovan Technology Co., Ltd.

Rotary kiln

100

0

0

Chaoyang Xinming Vanadium Titanium Technology Co., Ltd

Rotary kiln

60

1

70

Chaoyang Jinshi Mining Co., Ltd

Rotary kiln

150

1

100

Chengde Zhuyu Vanadium and Titanium Co., Ltd.

Rotary kiln

200

2

100

www.ferroalloynet.com