China Ammonium Metavanadate Operating Rate And Output In Nov 2020

Region Company Furnace model Monthly Capacity Running furnace Monthly Output (ton)

Hunan

Hunan Yuanling Changqing Co., Ltd Horizontal kiln(9)

180

0

0

Huaihua Heshen Vanadium Industry Horizontal kiln(3)

150

0

0

Yiyang Hongji Mining Horizontal kiln

150

0

0

Hunan Huaihua Youxing Mining Co., Ltd Reaction kettle(2)

180

0

0

Zhongye Xiangxi Mining Co., Ltd Horizontal kiln(2)

60

0

0

Hunan Chuangda Vanadium Tungsten Co., Ltd Horizontal kiln

300

1

60

Hunan Hanrui New Materials Technology Co., Ltd.

Horizontal kiln

100

0

0

Hubei Shangnan Tiantai Mining Co., Ltd Horizontal kiln

80

0

0

Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd Horizontal kiln

50

0

0

Xianning Honghui Chemical Co., Ltd Horizontal kiln(9)

50

0

0

Hubei Xinwang Chemical Plant Co., Ltd Horizontal kiln3

40

0

0

Jianping Wangshi Sintering Co., Ltd Horizontal kiln(2)

80

0

0

Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd Piled kiln

100

1

40

Yunxi Jiufeng Vanadium Investment Co., Ltd

Horizontal kiln

80

1

60

Gansu and Sichuan Danjiangkou Hengchang Fine Chemical Factory Rotary kiln(1)

30

0

0

Xichang Heli Tuoxin Vanadium Titanium Co., Ltd Horizontal kiln

100

1

20

Guanghan Linyuan Metal Materials Co., Ltd Rotary kiln

180

1

40

Guanghan Tianjiu Metal Materials Co., Ltd Rotary kiln

150

1

35

Guanghan Hengyuan Metallurgy Chemistry Co., Ltd Rotary kiln(5)

150

0

0

Guanghan Chuanhan Metallurgical Burden Co., Ltd Rotary kiln(1)

15

1

80

Huihong Mining Development Co., Ltd

Horizontal kiln(10)

100

0

0

Xikuang Vanadium Technology Co., Ltd

Strong acid furnace

100

1

30

Henan

Luoyang Chanluo Metal Materials Co., Ltd

Horizontal kiln

30

0

0

Nanyang Wolong Jinfeng Alloy Materials Co., Ltd Horizontal kiln

60

0

0

Nanyang Handing Vanadium Co., Ltd Horizontal kiln

100

0

0

Yugang Furnace Burden Co., Ltd Catalyzer

50

0

0

Henan Luoyang Vanadium Horizontal kiln

50

1

8

Neixiang Wanxin Chemical Metallurgy Co., Ltd

Rotary kiln

100

1

50

Neixiang Santai Mining Development Co., Ltd

Rotary kiln

120

1

30

others Shandong Aluminum Industry Co., Ltd

Rotary kiln

60

1

12

Dalian Dongtai Resource Regeneration Co., Ltd

Rotary kiln

200

2

50

Dalian Numerous Wisdom Innovation Catalyst Co., Ltd

Rotary kiln

200

1

70

Shaanxi Shangnan Haodi Group

Rotary kiln

200

0

0

Hebei Xinrui Renewable Resources Utilization Co., Ltd Catalyzer

120

1

60

Shaanxi Huayuan Mining Co., Ltd Strong acid furnace

150

1

105

Pingxiang Boxin Mining Co., Ltd Horizontal kiln(2)

50

0

0

Guizhou Sansui Hengfeng Mining Co., Ltd

Rotary kiln

50

1

30

 Jinzhou Hongxin Nonferrous Metals Co., Ltd

Rotary kiln

50

0

0

Jiangxi Hongsheng Vanadium Industry  Co., Ltd

Horizontal kiln

30

0

0

Lofan Technology Co., Ltd

Rotary kiln

100

0

0

Chaoyang Xinming Vanadium titanium Technology Co., Ltd

Rotary kiln

60

1

30

Chaoyang Jinshi Mining Co., Ltd

Rotary kiln

150

0

0

Chengde Zhuyu Vanadium Titanium Co., Ltd

Rotary kiln

200

2

100

Shuangyashan Xinsha Environmental Protection Co., Ltd

Rotary kiln

100

1

60

w

Region Company Furnace model Monthly Capacity Running furnace Monthly Output (ton)

Hunan

Hunan Yuanling Changqing Co., Ltd Horizontal kiln(9)

180

0

0

Huaihua Heshen Vanadium Industry Horizontal kiln(3)

150

0

0

Yiyang Hongji Mining Horizontal kiln

150

0

0

Hunan Huaihua Youxing Mining Co., Ltd Reaction kettle(2)

180

0

0

Zhongye Xiangxi Mining Co., Ltd Horizontal kiln(2)

60

0

0

Hunan Chuangda Vanadium Tungsten Co., Ltd Horizontal kiln

300

1

60

Hunan Hanrui New Materials Technology Co., Ltd.

Horizontal kiln

100

0

0

Hubei Shangnan Tiantai Mining Co., Ltd Horizontal kiln

80

0

0

Changyang Vanadium Idustry Co., Ltd Horizontal kiln

50

0

0

Xianning Honghui Chemical Co., Ltd Horizontal kiln(9)

50

0

0

Hubei Xinwang Chemical Plant Co., Ltd Horizontal kiln3

40

0

0

Jianping Wangshi Sintering Co., Ltd Horizontal kiln(2)

80

0

0

Chongyang Haifeng Vanadium Industry Co., Ltd Piled kiln

100

1

40

Yunxi Jiufeng Vanadium Investment Co., Ltd

Horizontal kiln

80

1

60

Gansu and Sichuan Danjiangkou Hengchang Fine Chemical Factory Rotary kiln(1)

30

0

0

Xichang Heli Tuoxin Vanadium Titanium Co., Ltd Horizontal kiln

100

1

20

Guanghan Linyuan Metal Materials Co., Ltd Rotary kiln

180

1

40

Guanghan Tianjiu Metal Materials Co., Ltd Rotary kiln

150

1

35

Guanghan Hengyuan Metallurgy Chemistry Co., Ltd Rotary kiln(5)

150

0

0

Guanghan Chuanhan Metallurgical Burden Co., Ltd Rotary kiln(1)

15

1

80

Huihong Mining Development Co., Ltd

Horizontal kiln(10)

100

0

0

Xikuang Vanadium Technology Co., Ltd

Strong acid furnace

100

1

30

Henan

Luoyang Chanluo Metal Materials Co., Ltd

Horizontal kiln

30

0

0

Nanyang Wolong Jinfeng Alloy Materials Co., Ltd Horizontal kiln

60

0

0

Nanyang Handing Vanadium Co., Ltd Horizontal kiln

100

0

0

Yugang Furnace Burden Co., Ltd Catalyzer

50

0

0

Henan Luoyang Vanadium Horizontal kiln

50

1

8

Neixiang Wanxin Chemical Metallurgy Co., Ltd

Rotary kiln

100

1

50

Neixiang Santai Mining Development Co., Ltd

Rotary kiln

120

1

30

others Shandong Aluminum Industry Co., Ltd

Rotary kiln

60

1

12

Dalian Dongtai Resource Regeneration Co., Ltd

Rotary kiln

200

2

50

Dalian Numerous Wisdom Innovation Catalyst Co., Ltd

Rotary kiln

200

1

70

Shaanxi Shangnan Haodi Group

Rotary kiln

200

0

0

Hebei Xinrui Renewable Resources Utilization Co., Ltd Catalyzer

120

1

60

Shaanxi Huayuan Mining Co., Ltd Strong acid furnace

150

1

105

Pingxiang Boxin Mining Co., Ltd Horizontal kiln(2)

50

0

0

Guizhou Sansui Hengfeng Mining Co., Ltd

Rotary kiln

50

1

30

 Jinzhou Hongxin Nonferrous Metals Co., Ltd

Rotary kiln

50

0

0

Jiangxi Hongsheng Vanadium Industry  Co., Ltd

Horizontal kiln

30

0

0

Lofan Technology Co., Ltd

Rotary kiln

100

0

0

Chaoyang Xinming Vanadium titanium Technology Co., Ltd

Rotary kiln

60

1

30

Chaoyang Jinshi Mining Co., Ltd

Rotary kiln

150

0

0

Chengde Zhuyu Vanadium Titanium Co., Ltd

Rotary kiln

200

2

100

Shuangyashan Xinsha Environmental Protection Co., Ltd

Rotary kiln

100

1

60

www.ferroalloynet.com