Region
Company
Furnace model
Monthly capacity(ton)
Running furnace
Monthly output(ton)
Liaoning Province
Jinzhou Guangda Ferroalloy Co., Ltd
Outfurnace(10)
300
1
20
Yingkou Shengdong Refractories Co., Ltd
Electric furnace
200
1
180
Jinzhou Xinwanbo Metal Materials Co., Ltd
Outfurnace(6) and electric furnace(1)
800
1
250
Rongxin Ferroalloy Co., Ltd
Outfurnace
150
0
0
Jinzhou Xinlong Vanadium Industry Co., Ltd
Outfurnace
200
1
50
Liaoning Hongjiang Industrial Co., Ltd
Outfurnace
300
0
0
Jinzhou Zhonggang Mining & Metallurgy Co., Ltd
Outfurnace(1) and electric furnace(1)
100
1
45
Jinzhou Xinrong Vanadium Industry Co., Ltd
Outfurnace(10)
200
1
150
Liaoning Huatai Metal Co., Ltd
Outfurnace
300
1
150
Chaoyang Boyuan Metal Industry Co., Ltd
Outfurnace
500
1
300
Beipiao Wanhong Molybdenum Co., Ltd
Outfurnace
200
0
0
Huludao Mingxin Ferroalloy Co., Ltd
Outfurnace
150
1
90
Jinzhou Hongding Metal Co., Ltd
Outfurnace
200
1
50
Hubei and Hunan Province
Chongyang Zhongrui Mining Co., Ltd
Electric furnace(1)
180
1
80
Qingshan Ferrovanadium Co., Ltd
Electric furnace(2)
500
1
60
Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd
Electric furnace
150
1
60
Hubei Yunxi Longchang Vanadium Industry Co., Ltd.
Electric furnace(2)
200
0
0
Anhua Special Ferroalloy Co., Ltd
Electric furnace(1)
70
0
0
Chongyang Xinfa Vanadium Industry Co., Ltd
Electric furnace(1)
300
0
0
Chongyang Qingfeng Technology Co., Ltd.
Electric furnace(2)
400
1
50
Hebei and Henan Province
Dancheng Caixin Ferroalloy Factory
Electric furnace(2)
400
0
0
Henan Ao Mining Industry Co., Ltd
Electric furnace(2)
50
1
20
Henan Weida Metal Co., Ltd
Electric furnace(1)
80
0
0
HBIS Company Limited Chengde Branch
Electric furnace
700
2
430
Hebei Jindu Ferroalloy Group Co., Ltd
Electric furnace(2)
200
1
50
Hebei Shilong Group
Electric furnace(2)
300
0
0
Sichuan Province
Pangang Group Vanadium Industry
Electric furnace(1)
800
2
580
Pangang Group Xichang Steel&Vanadium Co., Ltd
Electric furnace(1)
1500
2
1270
Lushan Yonghong Ferroalloy Co., Ltd
Outfurnace
100
0
0
Panzhihua Shirentong Fanye Co., Ltd
Electric furnace(2)
400
1
80
Other regions
China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd.
Electric furnace(1)+Outfurnace
500
0
0
Jiangyin Huada Steel Furnace Burden Co., Ltd
Electric furnace
300
0
0
Nanjing Fuxing Vanadium Alloy Co., Ltd
Electric furnace
200
1
10
Jiangxi Yongsheng Mining and Metallurgy Co., Ltd
Electric furnace(2)
400
1
100
Pangang Beihai Special Ferroalloy Company
Outfurnace
300
0
0
Wuhu Qingshui Fuli chemical plant
Electric furnace
60
0
0
Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd
Electric furnace(1)
150
0
0
Total
 
 
11840
25
4075

www.ferroalloynet.com