Date: Dec 3, 2018

Region Company Furnace model Running furnace Monthly capacity(ton) Monthly output(ton)
Liaoning Province Jinzhou Guangda Ferroalloy Co., Ltd Outfurnace(10) 1 300 50
Yingkou Shengdong Refractories Co., Ltd Electric furnace 1 250 50
Jinzhou Xinwanbo Metal Materials Co., Ltd Outfurnace(6) and electric furnace(1) 0 800 0
Rongxin Ferroalloy Co., Ltd Outfurnace 0 150 0
Jinzhou Xinlong Vanadium Industry Co., Ltd Outfurnace 0 200 0
Liaoning Hongjiang Industrial Co., Ltd Outfurnace 0 300 0
Jinzhou Zhonggang Mining & Metallurgy Co., Ltd Outfurnace(1) and electric furnace(1) 1 100 40
Jinzhou Xinrong Vanadium Industry Co., Ltd Outfurnace(10) 1 200 100
Liaoning Huatai Metal Co., Ltd Outfurnace 0 300 0
Chaoyang Boyuan Metal Industry Co., Ltd Outfurnace 1 100 100
Beipiao Wanhong Molybdenum Co., Ltd Outfurnace 0 200 0
Huludao Mingxin Ferroalloy Co., Ltd Outfurnace 1 150 60
Jinzhou Hongding Metal Co., Ltd Outfurnace 0 200 0
Hubei and Hunan Province Chongyang Zhongrui Mining Co., Ltd Electric furnace(1) 1 180 70
Qingshan Ferrovanadium Co., Ltd Electric furnace(2) 1 500 50
Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd Electric furnace 1 150 120
Xichuan Guorong Vanadium Industry Co., Ltd Electric furnace(2) 0 200 0
Anhua Special Ferroalloy Co., Ltd Electric furnace(1) 1 70 50
Chongyang Xinfa Vanadium Industry Co., Ltd Electric furnace(1) 0 300 0
Qingshan Ferrovanadium and Vanadium-nitrogen Co., Ltd Electric furnace(2) 0 400 0

To read full article please click here