Date: Oct 31, 2018

Region Company Furnace model Running furnace Monthly capacity(ton) Monthly output(ton)
Liaoning Province Jinzhou Guangda Ferroalloy Co., Ltd Outfurnace(10) 1 300 60
Yingkou Shengdong Refractories Co., Ltd Electric furnace 1 200-300 100
Jinzhou Xinwanbo Metal Materials Co., Ltd Outfurnace(6) and electric furnace(1) 1 800 300
Rongxin Ferroalloy Co., Ltd Outfurnace 0 150 0
Jinzhou Xinlong Vanadium Industry Co., Ltd Outfurnace 0 200 0
Liaoning Hongjiang Industrial Co., Ltd Outfurnace 0 300 0
Jinzhou Zhonggang Mining & Metallurgy Co., Ltd Outfurnace(1) and electric furnace(1) 1 100 25
Jinzhou Xinrong Vanadium Industry Co., Ltd Outfurnace(10) 1 200 100
Liaoning Huatai Metal Co., Ltd Outfurnace 1 300 80
Chaoyang Boyuan Metal Industry Co., Ltd Outfurnace 1 100 100
Beipiao Wanhong Molybdenum Co., Ltd Outfurnace 0 200 0
Huludao Mingxin Ferroalloy Co., Ltd Outfurnace 0 100 0
Jinzhou Hongding Metal Co., Ltd Outfurnace 1 200 50
Hubei and Hunan Province Chongyang Zhongrui Mining Co., Ltd Electric furnace(1) 1 180 80
Qingshan Ferrovanadium Co., Ltd Electric furnace(2) 1 500 70
Chongyang Xinrui Vanadium Industry Co., Ltd Electric furnace 1 150 100
Xichuan Guorong Vanadium Industry Co., Ltd Electric furnace(2) 0 200 0
Anhua Special Ferroalloy Co., Ltd Electric furnace(1) 1 70 90
Chongyang Xinfa Vanadium Industry Co., Ltd Electric furnace(1) 0 300 0
Qingshan Ferrovanadium and Vanadium-nitrogen Co., Ltd Electric furnace(2) 1 400 100

To read full article please click here