China Top Ten Vanadium Nitride Producers By Operating Rate In Feb

BEIJING (Asian Metal) 30 Mar 2022

 • Company Operating rate
  Henan Yu Qianxin Metal Technology Co., Ltd. 90%+
  Chongyang Xinrui Vanadium Co. 80%+
  Xixia Zhongjia Alloy Materials Co. 80%+
  Chongyang Chongqing Vanadium Alloy Co. LTD 80%+
  Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd. 80%+
  Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. 70%+
  Shaanxi Zhongvanadium Changsheng New Material Technology Co. LTD 70%+
  Panjin Changde Alloy Co. LTD 70%+
  Fujian Xinhao High-Tech Material Technology Co. LTD 70%+
  Heilongjiang Jianlong Steel Co-S 60%+

www.asianmetal.com