Company Product Spec. Price(Yuan/ton) Price(Yuan/ton) Change(Yuan/ton)
Tranvic, Desheng, Jianlong V2O5 98%flake 96,000 94,500 ↑7500
Acceptance with tax Cash with tax

 

www.ferroalloynet.com